Proven Therapies

KPSP Verdiepingscursus

cropped-steenmannetjes-header.png

Effectief bij depressieve patiënten met comorbide persoonlijkheidspathologie.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

KPSP is een kortdurende, steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. Gebaseerd op een relationeel perspectief op zes psychoanalytische deeltheorieën: de drifttheorie, de egopsychologie, de objectrelatietheorie, de zelfpsychologie, de gehechtheidstheorie en de primaire-liefdestheorie. De behandeling is gericht op affectieve, cognitieve, conatieve en gedragsmatige aspecten van het functioneren van de cliënt in actuele relaties. De belangrijkste therapeutische techniek is Adequate Psychoanalytische Steun (APS). Therapeut en cliënt zoeken verbanden tussen stemmingsklachten en levensomstandigheden, relaties, invloed van vroegere ervaringen en hoe de cliënt zichzelf ziet. De focus ligt op verbetering in het heden en op belemmerende ervaringen uit het verleden die van invloed zijn op aanhoudende of terugkerende somberheid. De cliënt krijgt meer inzicht in zichzelf, wat leidt tot herkenning van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan sombere gevoelens.

Waarom?

✓ Effectieve behandeling
✓ Kans op terugval vermindert
✓ Kort en krachtig
✓ Vanaf de start uitzicht op verbetering
✓ Cliënten zijn zeer tevreden
✓ Sociaal en maatschappelijk functioneren verbetert
✓ Fysieke gezondheid verbetert
✓ Cliënten en behandelaren weten waar zij aan toe zijn
✓ Meer werkplezier voor behandelaren
✓ Kosteneffectief in de portfolio van de praktijk en de instelling

Proven Therapie

KPSP is effectief bevonden bij cliënten met een eenmalige depressie, chronische of terugkerende stemmingsklachten (Driessen et al, 2013). Stemmingsklachten verdwijnen, het zelfvertrouwen verbetert en relaties worden bevredigender. De weerstand bij tegenslagen of stressvolle situaties verbetert, waardoor stemmingsklachten blijvend voorkomen worden. De werkzaamheid van KPSP is op andere gebieden nog niet empirisch onderzocht. Aannemelijk is dat KPSP werkzaam is voor cliënten met andere aan chronische stress gerelateerde, psychische aandoeningen.

Cursus

De KPSP-Verdiepingscursus omvat vier bijeenkomsten, elk bestaande uit een theoretisch en een praktijkdeel. De praktijk wordt geoefend door rollenspellen en casusbesprekingen aan de hand van video- en audio fragmenten van lopende KPSP-therapieën van de cursisten.

Doel

Zelfstandig kunnen toepassen van KPSP. De cursist verwerft kennis en vaardigheden die in ander en breder verband bruikbaar dan alleen KPSP. De cursist kan na de cursus bij de docent individuele of groepssupervisie aanvragen.

Docent

Dr. Mariëlle Hendriksen, GZ-psycholoog en psychoanalytisch (groeps)psychotherapeut. Gepromoveerd op het onderwerp: De Therapeutische Relatie bij KPSP.

Voor wie?

Basispsychologen, eerstelijnspsychologen, GZ- psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten en alle beroepskrachten die hiertoe in opleiding zijn.

Toelating

De cursist heeft de basiscursus KPSP gevolgd. De cursist doet minimaal 1 lopende KPSP behandeling die als casuïstiek in de cursus gebruikt kan worden en de cursist heeft vooraf het handboek van De Jonghe gelezen, zie hieronder.

Literatuur

Handboek Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie, door F. de Jonghe et al, 2014. Amsterdam, Benecke.

Driessen et al. (2013). The efficacy of cognitive-behavioural therapy and psychodynamic therapy in the outpatient treatment of major depression: a randomized clinical trial. Am J Psychiatry 2013; 170:10411050.

Accreditatie

Is verkregen voor de FGzPT (24 punten), de NVvP (22 punten) en de NVP (in behandeling).

Voor het verkrijgen van de punten is op alle cursusdagen je aanwezigheid gewenst. Er is geen vrijstelling van aanwezigheid mogelijk.

KPSP-register

Indien zowel de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 behandelingen bevredigend zijn afgerond, voldoet de cursist aan de toelatingsvoorwaarden voor lidmaatschap van het KPSP-register van de NVPP.

Studiebelasting

De studiebelasting is beperkt tot het bijwonen van de cursus.

Kosten

€ 1.095 (inclusief studiemateriaal en lunch).

Cursusdata

Cursusdata worden in overleg gekozen.

Locatie

In het midden van Nederland, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.  

In company

Wij kunnen deze training KPSP verdiepingscursus voor uw organisatie op maat aanbieden. Wij geven de training desgewenst op uw locatie tegen gereduceerd tarief.

Intervisie

Na het afronden van het traject tot KPSP therapeut, supervisor of docent, is het van belang om regelmatig in een intervisie groep jezelf en anderen adherent to the model te houden. Proven Therapies biedt intercollegiale intervisie met een frequentie van eens per 6 weken, anderhalf uur met minimaal 4 deelnemers.

Testimonials over de cursus KPSP verdiepingscursus van Mariëlle Hendriksen:

“Ik ga de KPSP-Verdiepingscursus zeker aanbevelen bij collega’s. Ik vond de cursus interessant en compleet. De kwaliteit was uitstekend. Ondanks het tempo – of misschien wel dankzij – was de stof heel goed op te nemen.” 

“De docent is heel goed: betrokken, enthousiasmerend en deskundig. Ik heb de cursus als een goede mix van theorie en praktijk ervaren.”

“Interessante cursus met zowel theorie en praktijk. Mariëlle kan een open en veilige sfeer creëren waarin ruimte is voor onderzoek en kritisch kijken naar wat er gebeurt. Ze kan theorie op een open en betrokken manier vertalen naar de praktijk.”  

“Een voor iedereen aan te raden verdieping om de kwaliteit van zorg met goed onderbouwde theoretische kennis en oefening van praktische vaardigheden te kunnen verbeteren, door een inspirerende docent.” – Gouverneur, psychiater

> Inschrijven

> Informatie aanvragen