Menu

Vera Commandeur

klinisch psycholoog
“Mariëlle weet de analytische theoretische kaders toepasbaar te maken in de praktijk door toegankelijke begrijpelijke taal. Haar heldere benadering, waarbij zij de confrontatie vanuit oprechte nieuwsgierigheid met je aangaat, heeft mij handvatten gegeven om de therapeutische kaders beter te hanteren. In de samenwerkingsrelatie met Mariëlle heb ik werkelijk contact ervaren, waarin kwetsbaarheden verkend en onderzocht konden worden, die zich zowel in de relatie met haar als ook in de therapeutische relatie met mijn cliënten voordeden. Door dit binnen het veilige klimaat van de supervisie te ervaren ben ik gegroeid als therapeut en mens, waardoor ik mij vrijer voel als therapeut en meer plezier in mijn werk ervaar.”